Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

IPM Ratten beheersing

OBC Winters kan voor u de partner zijn om uw bedrijf ratten vrij te maken en te houden, 

Plaagdieren, zoals ratten en muizen, komen veelvuldig voor in Nederland. Deze plaagdieren kunnen ziektes overbrengen, een slechte hygie╠łne en bijvoorbeeld brand veroorzaken door het knagen aan elektriciteitsdraden. Door middel van plaagdierbeheersing worden maatregelen getroffen om deze overlast te voorkomen of te verhelpen.

De beginselen van Integrated Pest Management (IPM) zijn het uitgangspunt voor iedere vorm van plaagdierbeheersing. In het kader van IPM is monitoring en preventie het uitgangspunt. Wanneer sprake is van overlast wordt primair ingezet op het onaantrekkelijk maken van de omgeving (wegnemen nestel en foerage mogelijkheden) en een niet-chemische bestrijding met bijvoorbeeld klemmen of vallen om ratten of muizen te vangen. Indien een niet-chemische bestrijding niet effectief of haalbaar is, dan kan als laatste redmiddel worden gekozen voor een chemische bestrijding waarbij de daarvoor in Nederland toegelaten biociden (rodenticiden) worden ingezet. Biociden kunnen uitsluitend curatief (en nooit preventief) worden ingezet en moet zijn gebonden aan een bepaalde termijn.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is verantwoordelijk voor de toelating van biociden. Het Ctgb beoordeelt bij de toelating van de middelen de risico’s voor mens, dier en milieu. Rodenticiden zijn biociden die in Nederland zijn toegelaten voor de bestrijding van knaagdieren. Bij het gebruik van bepaalde soorten rodenticiden (te weten: de anticoagulantia) worden de risico’s voor het milieu te hoog geacht. Anticoagulantia zijn gecategoriseerd als Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch (PBT). Op grond van wetgeving moet de emissie van PBT stoffen naar het milieu worden voorkomen. Het gebruik van deze stoffen leidt tot risico’s voor niet-doelwit soorten, zoals huisdieren, vogels en zoogdieren. Direct contact met kinderen en niet-doelwit soorten moet worden voorkomen. De risico’s zijn het hoogst bij het buiten gebruiken van anticoagulantia. Daarom moet het gebruik van deze middelen beperkt worden tot die situaties waarin alle andere maatregelen tot plaagdierbeheersing onvoldoende werken.

De risico’s van het buitengebruik van anticoagulantia kunnen worden beperkt, indien wordt geborgd dat deze middelen conform de beginselen van IPM worden gebruikt. Deze borging dient plaats te vinden door middel van (1) een bedrijfscertificering in combinatie met onafhankelijk audits en (2) een opleiding en examinering voor individuele gebruikers van de middelen. Op grond van een dergelijke borging kan het Ctgb anticoagulantia voor de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen toelaten.

Dit handboek beschrijft de praktische werkwijze waaraan professionele plaagdierbedrijven en agrarische ondernemers moeten voldoen die zijn gecertificeerd voor de beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen conform de principes van IPM. In het vervolg zal dit handboek worden aangeduid als het ‘HBR’ (Handboek Beheersing Rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen). 

Interesse? neem snel en vrijblijvend contact met ons op

IPM_Rattenbeheersing_3x3cm.jpeg